Docenten dienen om de zoveel jaar een nieuwe lesmethode uit te kiezen. Dit keuzemoment is afhankelijk van verschillende factoren. Sommige docenten werken nog veel op papier, anderen zijn al meer digitaal aan het werken. Wat de voorkeur ook is, een weloverwogen keuze is belangrijk. De lesmethodes van Blink zijn vernieuwend en digitaal georiƫnteerd. Leerlingen moeten geprikkeld worden en nieuwsgierig worden gemaakt en veel zelf ervaren en ontdekken.

Lesmethode Engels Wired en lesmethode Nederlands PLOT26 zijn lesmethodes van leermiddelenontwikkelar Blink. Blink is ervoor betrokken, nieuwsgierige en ambitieuze leraren. De lesmethodes sluiten perfect aan bij deze visie.

Wired

Wired is een lesmethode voor het voortgezet onderwijs. Een leerjaar van Wired is opgebouwd rondom verschillende topics. Dit zijn verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen sluiten perfect aan bij de belevingswereld van middelbare scholieren. Zo gaan leerlingen aan de slag met YouTube filmpjes, lossen ze misdaden op en gaan ze aan de slag met concerten, en andere muziekevenementen. In deze topics werken leerlingen aan verschillende taaltaken. In deze taaltaken werken leerlingen bijvoorbeeld aan grammatica, vocabulaire, spreken, schrijven en luisteren. Naast het oefenen in de taaltaken kunnen leerlingen gebruik maken van de Grammar App, ontwikkeld door Blink. Met deze app kunnen leerlingen hun grammatica verder oefenen, op elk gewenst moment.

PLOT26

Naast onze methode Engels bieden we methode Nederlands PLOT26 aan. Deze methode draait om verschillende lessenseries. Lessenseries bij een verhaal en lessenseries bij vaardigheden vormen de basis. Naast deze standaard lessenseries biedt PLOT26 de vrije ruimte aan: ruimte die een docent Nederlands naar eigen inzicht en behoefte in kan vullen. Al het lesmateriaal is digitaal georganiseerd, maar leerlingen kunnen ook werken met het leerwerkboek. Zo kunnen leerlingen in de onderbouw van het havo en vwo en het gehele vmbo werken met lesmethode Nederlands PLOT26.