Bij het inrichten van schoolpleinen werd vroeger weinig rekening gehouden met groen. Het was vooral belangrijk dat kinderen zich er goed konden vermaken. Hoe anders is dit vandaag de dag. Veel scholen realiseren namelijk een groen schoolplein. Omdat dit een behoorlijke investering is, twijfel je mogelijk of een groen schoolplein de juiste keuze is. Om jou te overtuigen, zetten we hier de voordelen van een groen schoolplein op een rijtje.

Positief effect op het welzijn van leerlingen


Een eerste voordeel van groene schoolpleinen is dat ze een positief effect hebben op het welzijn van leerlingen. Vooral leerlingen uit groep 4 en groep 5 plukken de vruchten van een groen schoolplein. Het blijkt dat leerlingen uit deze groepen school leuker vinden, meer vrienden hebben en minder gepest worden. Dit wordt ook opgemerkt door leerkrachten, directeuren en ontwerpers. Zij merken stuk voor stuk dat het welzijn van kinderen verbetert als een school een groen schoolplein heeft. 

Schoolplein kan gebruikt worden voor educatieve doeleinden


Als kinderen pauze hebben, mogen zij spelen op het schoolplein. Vandaar dat veel mensen denken dat dit enkel een speelplaats is. Daarom zie je mogelijk niet in waarom een schoolplein groen moet zijn. Als je een ‘ouderwets’ schoolplein omtovert tot een groen schoolplein, kun je het plein niet alleen gebruiken om te spelen. Een groene schoolplein kan namelijk ook gebruikt wordt voor educatieve doeleinden. Uit ervaring weten we dat leerkrachten groene schoolpleinen vaker gebruiken voor bijvoorbeeld gym-, natuur- en tekenlessen. Je creëert hierdoor dus niet alleen een groene speelplaats voor leerlingen, maar je biedt leerkrachten ook de mogelijkheid om hier gebruik van te maken voor het invullen van hun lessen.

Leerlingen kunnen zich beter concentreren


Een derde voordeel van een groen schoolplein is dat leerlingen zich hierdoor beter kunnen concentreren. Veel mensen zien niet in wat de link tussen een groen schoolplein en concentratie is, maar deze is er wel degelijk. Dit komt vooral doordat een groen schoolplein minder prikkels heeft dan een schoolplein dat bestaat uit bestrating en speeltoestellen. Doordat er minder prikkels zijn, worden leerlingen minder snel afgeleid. Dit zorgt er vaak voor dat zij beter presteren.

Kinderen komen (meer) in contact met de natuur


Omdat kinderen zich vaak prima vermaken op een schoolplein met een aantal speeltoestellen, zie je mogelijk niet in waarom je voor een groen schoolplein zou kiezen. Op zo’n schoolplein komen kinderen alleen niet in aanraking met de natuur, terwijl dit op een groen plein wel het geval is. Het grote voordeel hiervan is dat kinderen meer respect krijgen voor de natuur. Bovendien zorgt dit er vaak voor dat zij zuiniger met de natuur omgaan. Je creëert dus meer bewustwording onder leerlingen door een ‘stenen’ schoolplein te vervangen door een groen schoolplein. Dit kost weliswaar behoorlijk wat geld, maar het brengt ook de nodige voordelen met zich mee.