Een VvE verzekering is een speciale verzekering voor een Vereniging van Eigenaren. Hierdoor zijn zowel het gebouw als de eigenaren financieel beschermd bij schade. Maar wat valt er precies onder een VvE verzekering?

Wat is een VvE verzekering?

Als je een appartement koopt, ben je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met alle anderen eigenaren van appartementencomplexen vorm je de vereniging. Let op: het gaat hierbij niet om een appartementencomplex met één eigenaar waarvan je een appartement huurt. Maar om een gebouw met een verzameling van appartementseigenaren. Om jezelf, het gebouw en andere bewoners financieel te beschermen bij schade, is het verplicht om een VvE verzekering af te sluiten. Zo zijn zowel het gebouw als de eigenaren beschermd bij eventuele schade.

Wie is verantwoordelijk?

Een VvE heeft altijd een bestuur dat bestaat uit één of meerdere personen. Het bestuur heeft onder andere als taak om de VvE verzekering af te sluiten. De VvE-beheerder sluit de verzekering af, zorgt voor de AFM-vergunning en schrijft het gebouw in bij de Kamer van Koophandel. Elke eigenaar in het gebouw betaalt vervolgens een premie. Op die manier is iedereen verzekerd.

Waarvoor ben je verzekerd met een VvE verzekering?

Een VvE verzekering bestaat uit twee delen: een opstalverzekering VvE en een aansprakelijkheidsverzekering VvE. Beide verzekeringen zijn verplicht.

Opstalverzekering: hierbij ben je verzekerd bij schade aan het appartementsgebouw. Zo ben je onder andere beschermd bij inbraak, diefstal, brand, ontploffing, storm en leidinglekkage. De hoogte van de premie is afhankelijk van de herbouwwaarde van het pand. Oftewel het bedrag dat nodig is om het pand opnieuw te bouwen. Daarnaast is het mogelijk om de opstalverzekering uit te breiden met aanvullende dekkingen, zoals glasschade of milieuschade.

Aansprakelijkheidsverzekering: hierbij gaat om schade die ontstaat bij derden. Ook wel een WA-verzekering genoemd. Hierbij kan je denken aan een bewoner die door het pand letsel oploopt of schade die wordt veroorzaakt tijdens een storm.

Risico’s beperken

Als appartementseigenaar ben je voor een deel afhankelijk van het VvE-bestuur. Omdat zij de verzekeringen afsluiten, is het belangrijk om alle informatie en de polis goed door te lezen. Zo is het bij de opstalverzekering verplicht om een clausule op te nemen waarin ook schade wordt vergoedt als het is ontstaan door een appartementseigenaar. Daarnaast is het mogelijk dat er in of met het bestuur een conflict ontstaat. Om die redenen kunnen de verzekeringen worden uitgebreid met het volgende:

  1. Inboedelverzekering. Het gebouw kan een gezamenlijke inboedel hebben, zoals een ladder of gereedschap. Met deze verzekering ben je beschermd bij schade door storm, brand of waterschade.
  2. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Je appartement is je privévermogen en dus erg kostbaar. Met deze verzekering ben je beschermd als het bestuur aansprakelijk is door een fout, bijvoorbeeld wanneer er fraude wordt gepleegd.
  3. Rechtsbijstandverzekering. Mocht er sprake zijn van een conflict dat alleen via het rechtssysteem opgelost kan worden, dan worden de kosten voor juridische hulp gedekt.